Bygg Selvsikkerhet
Bygg selvsikkerhet og stol på deg selv

Bygg selvsikkerhet og stol på deg selv

Vi kjenner mindre på våre følelser enn det vi burde. Hver eneste dag gjør vi ting, men mange har en lei tendens til å tråkke på seg selv eller snakke ned seg selv. Stol på deg selv. Når du stoler på deg selv så bygger det opp din egen selvsikkerhet. Selvsikkerhet er viktig for å yte maksimalt og for å tørre å ta muligheter som blir gitt deg.

Hvorfor stoler vi ikke på oss selv?

Mange av oss har en lei tendens til å sette spørsmåltegn ved det som vi får muligheten til å gjøre eller det som vi har lyst til å gjøre. Denne usikkerheten som dukker opp når vi skal ta en avgjørelse fører ofte til at vi ikke tar en avgjørelse. Vi må la intuisjonen komme klarere frem og ikke presse ned og legge bort vår personlighet i avgjørelsesøyeblikk.

Bruk tid alene

Det er flere ting som vi kan gjøre for å endre på denne usikkerheten i oss slik at vi kan stole mer på oss selv og bli mer selvsikre. Vi lever alle i en verden full av lyd og støy. Bruk tid alene slik at du får tid og stillheten til å komme bedre i kontakt med deg selv. Mediter eller skriv dagbok. Det er en måte å komme mer i kontakt med seg selv.

Stol på deg selv når du gjør feil

Alle gjør feil. Du kan ikke være deprimert over alle de feil du gjør, men du kan lære av feil du gjør. Pass derfor på at du lærer av feil, men at du stoler på dine handlinger. Mange går i den fangstgropen at de ikke tør å gjøre noe fordi de tror de vil gjøre en feil. Dette kan du endre på ved at du faktisk tenker over det du skal gjøre og gjør det. Går det galt må du stå opp for dine valg foran deg selv.

Føl uten å rasjonalisere følelsene

Menn er dårlige til å vise følelser og til å snakke om følelser. Kvinner er bedre på dette. Du må lære deg å kjenne på dine egne følelser og til å vise dem for å kunne stole mer på deg selv. Når du kjenner på egne følelser er hele poenget at du skal kjenne på dem. Du trenger ikke å rettferdiggjøre eller forsvare dem, men du må kun lære deg å kjenne på dem.